Проф. д.ф.н. Георги Атанасов Попов е дългогодишен изследовател на средновековното славянско ръкописно наследство и преподавател по старобългарска книжнина, химнология и църковнославянски език в Богословския факултет нa СУ „Св. Климент Охридски". Работил е по издирването и проучването на славянски ръкописи с химнографско съдържание, съхранявани в библиотеките и архивите на България, Русия, Сърбия, Гърция, Австрия, Света Гора нa Атон, Синайския манастир „Св. Екатерина" и други.

Научните открития и разработките на проф. Георги Попов върху проблемите на старобългарското химнографско наследство са признати от наши и чуждестранни специалисти като едни от най-значителните постижения в областта на старобългаристиката и кирилометодиевистиката през последните десетилетия. Настоящата книга е посветена на цикъл предпразнични трипеснеци за Рождество Христово и Богоявление, създадени от св. Климент Охридски. Името на автора - КЛИМЕНТА ПЯСНИ, е вградено в акростих, открит и разчетен за първи път от проф. Георги Попов.

С настоящата публикация се поставя началото на тритомно изследване и издание на цялото достигнало до наши дни старобългарско химнографско творчество на Кирило-Методиевите ученици, посветено на празниците Рождество Христово и Богоявление.

 • Старобългарска църковна поезия за Рождество Христово и Богоявление
  Книга първа: Климента пясни
 • Автор Проф. д.ф.н. Георги Атанасов Попов
 • Издателство "Изкуство", София 2013
 • Книгата се издава с любезното съдействие на Столична община - Дирекция "Култура" и Софийската света митрополия
 • ISBN - 978-619-90200-1-2
 • Език - български (с предговор на английски)
 • Страници - 532
 • Илюстрации - цветно приложение
 • Размери - 21 х 29 cm
 • Подвързия - твърда
 • Илюстрации - цветно приложение
 • Посвещава се на 1150-годишнината от Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий
 • Електронен магазин: www.bibliophilia.eu
 • © Георги Попов
 • Всички права запазени

Контакти:

GSM: 0899 020 997